2022-12-15 09:07Bloggpost

Lämna inget åt slumpen

Riksdagen bedömer att ett militärt angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, med andra ord att det faktiskt kan bli krig också i Sverige. Om regeringen beslutar om höjd beredskap eller om det blir krig i morgon, vet din organisation vad den ska göra och hur den ska agera?

Om du tillhör en organisation som har genomfört planering för hur ni ska agera under höjd beredskap och krig kan du sluta läsa nu. Jag gratulerar till den handlingskraft som har tagit er till den gynnsamma position ni nu befinner er i. Dessvärre är det ytterst få aktörer som har gjort läxan nu snart två år efter försvarsbeslutet.

Om du fortfarande står kvar i startblocken bör du definitivt läsa vidare, då det kan vara skillnaden mellan framgång och nederlag i ett läge där din organisation och Sverige ställs inför den allvarligaste situationen vi kan tänka oss.

Vad menas med en plan för höjd beredskap och krig?

Alla organisationer med viktiga uppgifter behöver bygga ledningen av sin verksamhet med att först uttrycka målsättningar, sedan metoder och därefter hur olika resurser ska användas. Det finns inga kända genvägar. Varje organisation behöver genomföra en planering och ta fram en plan som bygger på deras egna unika förutsättningar.

Din plan behöver minst innehålla:

  • - Ledningens beslut i stort, alltså hur organisationen som helhet ska agera om något inträffar.
  • - Tillkommande uppgifter till organisationens olika delar.
  • - Inriktning av viktiga funktioner.

En plan kan alltid göras mer eller mindre detaljerad, men genom att förbereda dessa tre delar finns goda förutsättningar för att din verksamhet ska fungera även under svåra händelser.

Behöver du en plan? Eller ska du förlita dig på tur?

Ett militärt angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, enligt Riksdagen. Därför ska totalförsvaret byggas upp där alla relevanta aktörer ingår, inklusive den som du tillhör. Ställda i en sådan situation borde alla inse att en tidig åtgärd behöver vara att ta fram en plan för hur man ska agera om det allvarligaste inträffar. Det gäller alla organisationer som har viktiga uppgifter med stora utmaningar; ett krigsförband som ska gå i strid med fienden, en polisstyrka som ska hantera ett upplopp, räddningstjänsten som ska rädda liv och släcka en storbrand, ett företag i en krisbransch som vill undvika konkurs och så vidare. Det vill säga, alla organisationer som ingår i Sveriges totalförsvar.

Om man inte har en plan för hur svåra situationer ska lösas lämnar man mycket åt slumpen. I stället för att ledningen tar sitt ansvar överlåter den till personalen att alltför sent improvisera sig fram till ad hoc-lösningar, när de i stället skulle kunna agera efter en genomtänkt plan.

Fyra goda skäl att skaffa en plan:

  • - För det första har ledningen tydligt klarat ut för medarbetarna hur organisationen och individerna ska agera. Utifrån det kan verksamheten tydligt ledas, såväl i organisationens olika delar som inom funktioner.
  • - För det andra utgör planen en grund för hur totalförsvarsförmåga ska byggas inom alla delar av organisationen, och hur de enskilda individerna optimalt ska förbereda sig.
  • - För det tredje ger planen en grund för hur totalförsvarsförmågan ska utvecklas över tiden. Det gäller främst utbildning, övningar, anställning av ny personal, materielanskaffning och anpassning av infrastruktur. Om inte byggandet av totalförsvarsförmåga utgår från en plan som vägleder hur resurserna ska användas, så blir risken för felinvesteringar uppenbar.
  • - För det fjärde ger planering haloeffekten att organisationen höjer sin förmåga och därmed kan hantera andra extraordinära situationer än höjd beredskap och krig.

Dags att komma ur startblocken

Jag tror att du som valde att fortsätta läsa hela den här artikeln inser att din organisation mår bra av att förbättras på det här området. Om du inte har en egen idé om hur ni ska genomföra planering och ta fram en plan för höjd beredskap eller krig, har vi den kunskapen vid Basalt.

Vi har under de senaste åren hjälpt ett flertal nöjda aktörer inom både offentlig och privat sektor att strukturera upp situationen och genomföra en planering. Nu är de bättre förberedda för det som faktiskt kan komma. Det kan även du bli.


Om Basalt AB

Basalt hjälper företag, myndigheter och kommuner att skydda sin mest värdefulla information mot inre och yttre hot. Vi gör det genom att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete, leverera nyckelfärdiga it-lösningar samt erbjuda seniora konsulttjänster med djup kompetens inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Tillsammans skapar vi en säker värld där du, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder känner sig trygga. Basalt är en del i Omegapoint Group.


Kontaktpersoner

Andreas Collin
Marknads- och kommunikationschef
Andreas Collin
Nicklas Haglund
VD
Nicklas Haglund