2022-08-23 05:00Pressmeddelande

Cybersäkerhetsbolagen Omegapoint och Basalt går samman för att möta den ökande hotbilden

Nicklas Haglund, vd Basalt och Johan Malmliden, koncernchef OmegapointNicklas Haglund, vd Basalt och Johan Malmliden, koncernchef Omegapoint

Cyberhoten mot svenska företag, myndigheter och kommuner ökar. Dels på grund av ökade geopolitiska risker, dels för att hoten blir alltmer sofistikerade och tekniskt avancerade. Nu går de ledande svenska cybersäkerhetsbolagen Omegapoint och Basalt ihop för att möta hotbilden med mer kraft.

Digitaliseringen har fortsatt att öka takten under de senaste åren. Enligt en rapport från Kearney är Sverige det land med näst högst digitalt genomslag i hela världen. Det innebär en hög digital förmåga, regelverk anpassade för digitala miljöer och hög mognadsgrad hos företag. Men i tid med att samhället blir alltmer uppkopplat ökar riskerna och antalet potentiella ingångar för cyberattacker. Ser man till det globala cybersäkerhetsindexet, som mäter hur länder prioriterar cybersäkerhet, ligger Sverige efter. Där ligger landet på plats 26. Glappet mellan digitaliseringens framfart och vår cybersäkerhetsförmåga växer alltså dagligen större.

Samtidigt kräver det rådande geopolitiska läget, i kombination med nya avancerade hot, ett starkare och mer omfattande säkerhetsarbete. Nu kombinerar verksamhetskyddsbolaget Basalt och det ledande cybersäkerhetsbolaget Omegapoint sina verksamheter, kompetenser och erfarenheter. Sammanslagningen syftar till att skala upp kapacitet och förmåga för att bättre kunna hjälpa gemensamma kunder mot ökade cyberhot och risker.

Omegapoints koncernchef Johan Malmliden berättar:

Basalt är ett ledande expertföretag inom verksamhetsskydd och cybersäkerhet som vi har stor respekt för. Jag är mycket stolt och glad att kunna välkomna samtliga av Basalts 90 medarbetare till Omegapoint-familjen. Genom sammangåendet kombinerar vi flera kompetensområden där helheten blir större än summan av delarna. Omegapoints cybersäkerhetsfokus och Basalts expertis inom verksamhets- och säkerhetsskydd gör att vi får djupare erfarenhet och större kapacitet att hjälpa kunder med högsta möjliga säkerhetskrav, till exempel inom försvarsindustrin och centrala myndigheter. Tillsammans med Basalt blir vi en ännu tryggare hand i en snabbt föränderlig värld.

Basalt är specialiserade inom verksamhets- och säkerhetsskydd och har djup kompetens inom systematiskt säkerhetsarbete, säkerhetskonsultarbete och utveckling av säkra lösningar. Bolaget arbetar med att minska sårbarheten och öka förmågan hos företag och myndigheter som hanterar känslig information för egen verksamhet eller för samhällets funktion.

Vi arbetar för att skydda samhällets mest känsliga verksamheter från inre och yttre hot. Tillsammans med Omegapoint kan vi nu leverera till dessa kunder i en mycket större utsträckning än tidigare. Omegapoints interna företagsuniversitet Academy ger oss ett väletablerat forum att utbyta expertkompetens med Omegapoints personal. Det gör att vi i allt högre takt kommer att kunna rekrytera och utbilda fler cybersäkerhets- och verksamhetssäkerhetsexperter. Därför kändes det självklart att gå ihop, berättar Basalts VD Nicklas Haglund.

Regeringens beslut om en fortsatt stärkning av totalförsvaret och satsningen på ett Nationellt Cybersäkerhetscenter är talande för att hoten mot svenska verksamheter har ökat markant den senaste tiden. Den allt bredare hotbilden medför behov av att skärpa säkerhetsnivån på alla plan, det vill säga både digitalt och fysiskt, för att säkerställa skydd över hela hotskalan.

Svenskarnas höga förtroende för myndigheter och andra samhällsinstitutioner är en av våra viktigaste tillgångar. Den ser vi som kritiskt att försvara. Våra kunder bedriver ofta samhällsviktiga verksamheter och har de absolut högsta säkerhetskraven. Nu är det viktigare än någonsin att deras känsliga information är skyddad. Inte bara för kunderna i sig, utan för förtroendet för våra samhällsinstitutioner i stort. Då krävs det att vi i allt större skala kan arbeta säkert, tryggt, och robust. Tillsammans med Omegapoint har vi möjlighet att göra just det, säger Nicklas Haglund.

Förvärvet stärker Omegapoints position som ledande inom cybersäkerhet och cybersäker digitalisering. Nu har de siktet inställt på marknader utanför Norden, där de vill bidra till att säkra fler av våra alltmer uppkopplade och ihopkopplade samhällen.

BOLAGSFAKTA
Omegapoint grundades 2001 och är ett konsultbolag med fokus på cybersäkerhet och cybersäker digitalisering. Bolaget är majoritetsägt av FSN Capital och omsätter 800 MSEK. De är för närvarande ca 600 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Västerås, Enköping, Uppsala, Umeå, och Köpenhamn.

Basalt grundades 2009 och har huvudkontor i Enköping. De är för närvarande 90 medarbetare och omsätter drygt 120 MSEK.

 

 


Om Basalt AB

Basalt hjälper företag, myndigheter och kommuner att skydda sin mest värdefulla information mot inre och yttre hot. Vi gör det genom att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete, leverera nyckelfärdiga it-lösningar samt erbjuda seniora konsulttjänster med djup kompetens inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Tillsammans skapar vi en säker värld där du, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder känner sig trygga. Basalt är en del i Omegapoint Group.


Kontaktpersoner

Andreas Collin
Marknads- och kommunikationschef
Andreas Collin
Nicklas Haglund
VD
Nicklas Haglund