Svenskt Säkerhetsindex 2023

Svenskt Säkerhetsindex är en årlig kartläggning av det aktuella säkerhetsläget. Undersökningen genomförs av Kantar Sifo på uppdrag av Basalt. Vi djupintervjuar 200 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet samt 1000 personer från allmänheten med ett riksrepresentativt urval. Undersökningen genomförs med syfte att upplysa beslutsfattare om säkerhetsbrister med målet att bidra till ett säkrare och mer robust samhälle.