Svenskt Säkerhetsindex 2024

I en färsk Kantar-undersökning som ingår i cybersäkerhetsföretaget Basalts årliga rapport Svenskt Säkerhetsindex, anser en tredjedel (33 procent) av svenskarna att hotbilden mot samhället är mycket allvarlig. Det är fördubbling jämfört med 2023 års kartläggning. Trots det är det endast tre procent som har mycket stor tilltro till beslutsfattarnas förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur. Undersökningen är gjord av Kantar genom kvalitativa djupintervjuar med 200 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet samt ett riksrepresentativt urval på 1000 personer från allmänheten.