2024-02-20 13:46Pressmeddelande

Endast 3 procent litar på förmågan att skydda samhället mot cyberhot

 

 

Kantar/Basalt:
Endast 3 procent av svenskarna litar på beslutsfattarnas förmåga
att skydda samhället mot cyberhot

 

I en färsk Kantar-undersökning som ingår i cybersäkerhetsföretaget Basalts årliga rapport Svenskt Säkerhetsindex, anser en tredjedel (33 procent) av svenskarna att hotbilden mot samhället är mycket allvarlig. Det är fördubbling jämfört med 2023 års kartläggning. Trots det är det endast tre procent som har mycket stor tilltro till beslutsfattarnas förmåga att skydda samhällsviktig infrastruktur.

 

– Det är en oroande utveckling. Cyberangrepp är idag det enskilt största hotet mot verksamheter. Därför är det avgörande att beslutsfattare inom samhällsbärande organisationer och företag tar ansvar för att rusta upp cybersäkerheten för ett tryggt, digitalt Sverige, säger Nicklas Haglund, vd för Basalt.

 

Undersökningen visar också att beslutsfattare tycker att lagar och direktiv för
it-säkerhet är svåra att tolka. Många vittnar om att arbetet med att upprätthålla effektiva säkerhetsrutiner. I rapporten svarar 67 procent av beslutsfattare att de upplever att säkerhetsskyddslagen är svårtolkad, och 57 procent uppger att de behöver mer kompetens inom området. Gällande säkerhetsarbetet svarar endast sex av tio beslutsfattare att de genomför säkerhetskontroller på sina externa samarbetspartners, samtidigt som nästan 20 procent uppger att de inte har en krisplan som övas med viss regelbundenhet.

 

– Med hjälp av små justeringar kan man öka säkerhetsskyddet markant. Exempel på viktiga åtgärder är att aktivt och regelbundet analysera riskhanteringen, se till att it-säkerhetsarbetet och kontinuitetsplaneringen är uppdaterad, samt att säkerställa att personalen är utbildad om säkerhetsrutiner, säger Nicklas Haglund, vd för Basalt.

 

Andra nyckelsiffror från undersökningen:

  • Nästan 7 av 10 (67%) upplever en mer allvarlig hotbild mot Sveriges samhällsviktiga verksamheter, en ökning med 6% jämfört med 2023
  • Endast 4 av 10 beslutsfattare (43%) har tydligt implementerade rutiner för hur de ska återställa verksamheten efter ett it-haveri
  • Allt fler upplever en mer allvarlig hotbild mot samhället jämfört med i året innan (85% i årets undersökning jämfört med 73% år 2023)
  • 51% svarar att de tror att det är sannolikt att journaluppgifter läcks från digitala sjukvårdssystem vid cyberangreppOm Basalt AB

Basalt hjälper företag, myndigheter, kommuner och regioner att skydda sin mest värdefulla information mot inre och yttre hot. Vi gör det genom att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete, leverera nyckelfärdiga it-lösningar samt erbjuda seniora konsulttjänster med djup kompetens inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Tillsammans skapar vi en säker värld där du, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder känner sig trygga.


Kontaktpersoner

Andreas Collin
Marknads- och kommunikationschef
Andreas Collin

Relaterade presskit